Over mij

Sinds een aantal jaren ben ik bezig met intuïtief abstract schilderen. Het markeerde het startpunt voor een nieuw leven. Dat startpunt liep gelijk met de start van een fase in mijn leven waarin ik mezelf weer leerde kennen, waarin ik opnieuw leerde voelen wie ik ben in al mijn facetten. Dat ik in diezelfde periode ben begonnen te schilderen waarbij het proces, het doen, leidend was in plaats van het resultaat is voedend en ondersteunend geweest voor dat proces.

En hoe langer ik dit doe, hoe meer ik het zelf merk en voel, hoe meer ik er over hoor, hoe meer ik me realiseer dat dit een geschenk is om te mogen ervaren. En dit geschenk wil ik graag aan mijn lieve medezielen aanbieden. Ik weet namelijk dat ik dit geschenk nu ook kan doorgeven.

Waar ik voor sta
Ik wil meer creativiteit brengen, bij jou, bij iedereen. Creativiteit komt voort uit onze ziel en uit ons hart, omdat onze ziel en ons hart exact weten wie we zijn en wat we nodig hebben. Het wordt langzaamaan duidelijk dat verbinding en contact geen luxe is, maar een cruciale noodzaak voor ons welbevinden.

Ik heb geleerd dat de mate van verbinding met jezelf bepalend is voor de mate van verbinding die je kunt aangaan met anderen. Als we onszelf niet of slecht kennen, begrijpen we vaak ook niet waarom we bepaalde keuzes maken. Wat de drijfveren zijn achter onze acties en gevoelens. En als we dat niet (volledig) begrijpen, dan kan het zo maar zijn dat we onszelf gaan veroordelen op dat gedrag en onze gevoelens. Het is mijn missie om mensen (weer) met zichzelf in contact te brengen. Omdat ik weet dat dat zo’n enorme eerste stap is in het helen van onszelf.

Wat ik breng
Dat is ook waar Atelier Groen Licht over gaat. Je hebt groen licht om te gaan, je mág! Je mag jezelf zijn, je mag jezelf kennen, je bent toegestaan voor jezelf te kiezen, je hebt groen licht om de persoon te belichamen die je bent. Je hebt groen licht om het leven te leven dat bij jou hoort, je mag. En, groen licht heelt. Die krachtige liefdesrelatie met de natuur, die in ons allemaal van binnen leeft, biedt een bron en een doel. Groen licht heelt. Op een diep, fundamenteel niveau.

Ik begon mijn verhaal over meer creativiteit brengen. Ik zie dat heel veel mensen geloven dat je creativiteit pas bestaansrecht heeft als het aan een bepaalde verwachting voldoet. Dat je iets moet kúnnen voor je er enthousiast over of trots op mag zijn. Ergens onderweg vanaf onze kindertijd verliezen we dat gevoel, dat gevoel van hoe fijn het is om simpelweg iets te creëren, én hoe fijn het is om aan een ander te mogen laten zien dat je iets hebt gemaakt waar je blij mee bent.

Ik wil die vreugde en die kracht weer terugbrengen. Dat we niet blijven steken op hoe mooi het moet worden naar de maatstaven die door anderen zijn gesteld. Ik wil je de kans bieden om weer echt in contact te komen met die creativiteit die vanuit je ziel naar buiten borrelt. Zodat dat weer mag stromen. Doordat er geen oordeel op wordt geveld, is de drempel laag genoeg om eraan te beginnen.  En omdat er dan creativiteit ontstaat die puur uit je hart komt, is dat ook direct hoogwaardige creativiteit. Gestript van ego, oordeel en afwijzing, maar puur, direct én laagdrempelig.